Eksjö


Det har fallit sig så att jag fastnat för Eksjö och i synnerhet då landsförsamlingen. Detta har resulterat i att jag, med god hjälp av en släktforskarvän, lagt ned mycket arbete på att läsa och skriva ned information som vi hämtat ur allehanda källor rörande denna socken.

Vi är båda av den uppfattningen att information av det här slaget skall göras tillgänglig för så många som möjligt därför kommer jag successivt att fylla på med det material som vi har.

Vissa delar är avskrifter medan andra mer får ses som forskningsanteckningar men jag skall vara noggrann med att redogöra för vad ni kan förvänta er att finna! Men som vanligt när det gäller andrahandsuppgifter, som detta är, så ska man alltid kontrollera uppgiften mot källan!

Jag uppskattar om ni som finner felaktigheter kontaktar mig så att jag kan göra nödvändiga justeringar!