Arkivet

Gustaf Andersson (1903-1968)


GA (9K)

"Vid kyrkvaktmästare Gustaf Andersson bortgång är saknaden stor bland hans vänner i hembygden liksom annorstädes. Genom litteraturstudier och trägna praktiska iaktagelser ägde han en ingående kännedom om bygdens historia och vad den rymmer av stenåldersboplatser, fornborgar, hällristningar, runstenar och gamla kyrkor. Han kände till allt om vägmärken och hur gårdarna låg före skiftet. Han har upptecknat protokoll om häradets avrättningsplats i Kölvaskogen och var ett levande lexikon rörande släkter och enskilda mäniskor i bygden. Vid Ekebyby var han Vänge hembygdsförenings gode medhjälpare, och friläggningen av Västerby fornborg följde han med aldrig sinande intresse. Hans egna samlingar av fornfynd och handskrivna uppteckningar liksom hans klippböcker har avsevärt kulturhistoriskt värde.
Själv har jag fängslats av Gustaf Anderssons kunskaper, och jag beundrade den självlärde fornvårdaren, som med kratta och borste likt en stigfinnare, sökte efter fynd att berika vårt vetande om svunna epokers människor och deras livsföreteelser."

Minnesord i UNT signerade Göran Knutsson

I detta digitala arkiv kommer jag succesivt att lägga upp
så mycket som jag mäktar med. Gustaf Andersson har varit flitig genom åren och det finns mycket att utforska.

TORP och TORPARE
Ett ofullständigt manuskript rörande
folk och gårdar i Ålands socken.

11,1MB, PDF, 70 sidor, OCR
Upplagd 2009-10-28

Klippböcker
Tidningsurklipp rörande Norra Hagunda 1904-1968.
UNDER OMBYGGNAD!

© Jonas Magnusson, www.cognatus.se