Innehåll

Databasen innehåller just nu 112673 registrerade personer från 79 stycken olika böcker. Dessa personer är fördelade på 16327 olika efternamn.

Böcker som ingår i Nomago

1896 års män i ord och bild, 1946
Biografiskt album för svenska missionsförbundet, 1928
Blekingska Nationen 1900-1908
Dalarna i porträtt och bild, 1925
Gävle, Ett bildgalleri, 1924
Jämtlands län i porträtt och bild, 1937
Kronobergs län porträttgalleri, 1928
Lunds Nation 1908-1914
Läroverkskollegierna, 1923
Porträttgalleri från Blekinge län, 1932
Porträttgalleri från Gästrikland, 1935
Porträttgalleri från Halland, 1939
Porträttgalleri från Hälsingland, 1936
Porträttgalleri från Kristiandstads län, 1931
Porträttgalleri från Malmöhus län, 1930
Porträttgalleri från Norrbottens län, 1937
Porträttgalleri från Närke, 1939
Porträttgalleri från Skaraborgs län, 1933
Porträttgalleri från Småland, 1932
Porträttgalleri från Västmanland 1934
Porträttgalleri från Älvsborgs län, 1938
Porträttgalleri från Örebro län, 1934
Porträttgalleri från Östergötland, 1937
Porträttmatrikel över Sveriges stadsfiskaler, 1933
Stockholms Borgerskap, 1929
Stockholms län i porträtt och bild, 1936
Svensk apotekarekalender 1923
Svensk apotekarekalender 1932
Svenska folkskolans ledning i ord och bild, 1942
Svenska Jägmästare, 1928
Svenskt biograf- och filmfolk i ord och bild, 1940
Svenskt porträttgalleri 10 H. 1, 1901
Svenskt porträttgalleri 10 H. 10, 1907
Svenskt porträttgalleri 10 H. 11, 1909
Svenskt porträttgalleri 10 H. 12, 1909
Svenskt porträttgalleri 10 H. 13, 1909
Svenskt porträttgalleri 10 H. 2, 1902
Svenskt porträttgalleri 10 H. 3, 1897
Svenskt porträttgalleri 10 H. 4, 1906
Svenskt porträttgalleri 10 H. 5, 1899
Svenskt porträttgalleri 10 H. 6, 1900
Svenskt porträttgalleri 10 H. 7, 1897
Svenskt porträttgalleri 10 H. 8, 1907
Svenskt porträttgalleri 10 H. 9, 1907
Svenskt porträttgalleri 11, 1896
Svenskt porträttgalleri 12 H. 1, 1891
Svenskt porträttgalleri 12 H. 2, 1901
Svenskt porträttgalleri 12 H. 3, 1906
Svenskt porträttgalleri 12 H. 4, 1909
Svenskt porträttgalleri 14, 1904
Svenskt porträttgalleri 19, 1903
Svenskt porträttgalleri 25 1, 1904
Svenskt porträttgalleri 25 2, 1905
Svenskt porträttgalleri 3, 1899
Svenskt porträttgalleri 4, 1900
Svenskt porträttgalleri 5, 1896
Svenskt porträttgalleri 6, 1903
Svenskt porträttgalleri 7 H. 1, 1896
Svenskt porträttgalleri 7 H. 2, 1904
Svenskt porträttgalleri 7 H. 3, 1898
Svenskt porträttgalleri 7 H. 4, 1902
Svenskt porträttgalleri 7 H. 5, 1897
Svenskt porträttgalleri 7 H. 6, 1901
Svenskt porträttgalleri 7 H. 7, 1908
Svenskt porträttgalleri 8, 1902
Svenskt porträttgalleri 9, 1908
Svenskt skrädderi i ord och bild, 1943
Svenskt Telegrafgalleri, 1911
Sveriges servitriser, 1942
Sveriges Studenter 1900-1935
Uppländskt porträttgalleri, 1928
Uppsala Enskilda Läroverk 1901-1960
Uppsala län i porträtt och bild, 1939
Värmländska kvinnor, 1934
Värmländskt porträttgalleri, 1926
Västerbottens län i porträtt och bild, 1927
Västmanlands län i porträtt och bild, 1930
Örebro län i porträtt och bild, 1934
Östergötlands län i porträtt och bild, 1932

© Jonas Magnusson, www.cognatus.se