Uppdateringar


2011-12-09Databasen uppdaterades med boken Porträttmatrikel över Sveriges stadsfiskaler, 1933 och dess 113 personer.
Tack Magnus Persson för underlaget!
2011-12-04Databasen uppdaterades med boken Svenskt biograf- och filmfolk i ord och bild, 1940 och dess 2728 personer.
Databasen uppdaterades med boken Svenskt porträttgalleri 25 1, 1904 och dess 594 personer.
2011-11-30Databasen uppdaterades med boken Svenska folkskolans ledning i ord och bild, 1942 och dess 5349 personer.
2011-11-28Databasen uppdaterades med boken Jämtlands län i porträtt och bild, 1937 och dess 2955 personer.
2011-11-21Databasen uppdaterades med boken Svenskt porträttgalleri 10 H. 2, 1902 och dess 267 personer.
Databasen uppdaterades med boken Porträttgalleri från Örebro län, 1934 och dess 1893 personer.
Databasen uppdaterades med boken Porträttgalleri från Malmöhus län, 1930 och dess 3452 personer.
2011-11-18Databasen uppdaterades med boken Porträttgalleri från Skaraborgs län, 1933 och dess 2967 personer.
2011-11-17Boken Svenskt porträttgalleri 10 H. 5, 1899 kompletterades med 34 saknade personer.
2011-11-15Databasen uppdaterades med boken Läroverkskollegierna, 1923 och dess 1777 personer.
Sidan Innehåll lades till.
2011-11-14Tillförde tio stycken exempelbilder samt sidan Utveckling.
2011-11-13Tillförde tre stycken exempelbilder och sidan Uppdateringar.
2011-11-12Publicerade sidan!
   

© Jonas Magnusson, www.cognatus.se